Zväz podnikateľov v tieniacej technike

Al Pergoly s.r.o. je členom Zväzu podnikateľov v tieniacej technike - SPST.
 

Ako členovia zväzu sme splnili všetky nutné podmienky pre udelenie certifikátu Overená firma v obore tieniacej techniky.

 

Zväz podnikateľov v tieniace technike (SPST) predtým Združenie výrobcov tieniacej techniky (SVST) bolo zaregistrované 1. októbra 2009 Odborom živnostenským a občianskoprávnym Magistrátom hl. m. Prahy pod číslom jednacím 15/09.

Zväz si kladie za ciele:

1. stať sa garantom profesionality na trhu tieniace techniky,

2. informovať širokú verejnosť o výhodách použití kvalitnej tieniace techniky, a to predovšetkým v úsporách energie,

3. s odbornou verejnosťou, architektmi, projektantmi a tiež akademickou obcou spolupracovať na nových vývojových projektoch,

4. zasadiť sa o plnohodnotné postavenie moderných technológií tienenia v štátnych programoch, napr. Zelená úsporám a legislative,

5. zasadiť sa o správné, a čo najväčšie využitie tieniace techniky.

www.svst.cz

frame-scrollup