Bioklimatické pergoly

Najmodernejší trend v hlinníkových pergolách sú bioklimatické pergoly. Pergola funguje ako protidažďová zábrana a tiež umožňuje reguláciu tienenia a odvetrania prehriateho vzduchu, tým zaisťuje ideálnu klímu vnútri pergoly.

Bioklimatické pergoly sú určené pre tienenie a zároveň slúžia ako ochrana proti dažďu​

Bioklimatické pergoly zaisťujú ideálnu pohodu a klímu pre užívateľov pergoly, k tomu aby bola táto ideálna klíma dosiahnutá fungujú na pergole tieniace a protidažďové prvky, z ktorých je najdôležitejšia strešný pohyblivý slnolam.

Vďaka pohyblivému slnolamu je docielené tienenie slnka cez strešnú konštrukciu pergoly, zároveň ale slnolam pri zaklopení funguje ako protidažďová ochrana a dažďová voda je zvedená cez lamely slnolamu do konštrukcie pergoly a potom stĺpikom konštrukcie dolu. Slnolam dokáže tiež naklopiť lamely tak, aby tienil ale zároveň odvetrával vzduch v pergole a zaisťuje tak, že sa neprehrieva a vo vnútri pergoly panuje ideálna klíma.

Screenové rolety v bočných stenách zabraňujú priechodu priameho slnečného žiarenia cez steny pergoly a regulujú tak prehrievanie a zabraňujú oslneniu priamym slnkom. Dajú sa použiť aj rolety s priehľadným PVC poťahom miesto screenovej látky, tým dôjde k zabráneniu priechodu vetra a prípadnej vlhkosti a kvapiek dažďa cez bočné steny, ale nedôjde k redukcii viditeľnosti vďaka priehľadnému PVC.

Pergola Skyline

SKYLINE je najmodernejšia pergola našej výroby, vývoj tejto pergoly bol realizovaný s fakultou strojný Technické Univerzity Ostrava. Jedná sa o vrcholný model bioklimatickej pergoly kombinujúci tienenie, protidážďovú a ventilačnú funkciu a to všetko v modernom hranatom designu. Pergola je tvorena celohliníkovou konštrukciou s nerezovými prvkami. Celá konštrukcia je opatrená luxusnou práškovou farbou s jemnou povrchovou metalickou štruktúrou. Pergola je navrhnutá tak, aby jú uživateľ mohol riadiť a kontrolovať tiež cez aplikáciu v smartphone, tablete alebo PC a kedykoľvek, tak mohol aj vzdialene dávať pergole pokyny. Systém riadený je navrhnutý pre LOXONE a Somfy Tahoma, a celá pergola sa tak môže stať súčasťou riadenia inteligentého domu. Na celú pergolu dávame 5 ročnú záruku bez obmedzenia. Pergolu sami vyrábame a montujeme vlastným tímom, získavate tak istotu dodania priamo od výrobcu so všetkými zárukami a najnižšou cenou.

 

frame-scrollup