Podporujeme

Podporujeme finančne a tiež vecne neziskovú organizáciu založenú Petrou Petruškovou.
Lumpíkov je detské centrum, usporiadáva kurzy pre mamičky (Ready woman, Manažerská akademie), prímestské tábory, pohybové aktivity detí, jógu, kurzy angličtiny a omnoho viac.
www.lumpikov.cz

 

Spolupracujeme a finančne aj vecne podporujeme denný stacionár Stonožka Ostrava.
Stonožka Ostrava je asociacia rodičov a priateľov zdravotne postihnutých detí v ČR
www.stonozkaostrava.cz

 

Podporujeme finančne denny stacionár Čmeláček pre osoby s rôznym typom obmedzenia.
www.cmelacek.cz

Ku Dňu tieniacej techniky 2019 sme sa finančne podielali na príspevku na screenové rolety pre centrum Čmeláček.

 

Prispievame nadácií For Help pre pomoc a rozvoj detí s autizmom.
www.forhelp.cz

 

Podporujeme BONA HELPO, ktorá spolupracuje so stacionárnym Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek
www.skolazivotafm.wbs.cz

 

Finančne podporujeme humanitárnú neziskovú organizáciu Lékaři bez hranic, ktorá sa zameriava na poskytovanie zdravotnej opatere obetiam prírodných katastrof, vojnových konfliktov, epidémií či vylúčenie zo zdravotnej opatere.

 

Finančný príspevok zasielame tiež neziskovej organizácií Člověk v tísni.
Člověk v tísní ponúka humanitárnú pomoc, usporiadáva vzdelávacie programy, zaoberá sa migráciou a ľudským právam.

 

frame-scrollup