Podporujeme

Podporujeme finančne a tiež vecne neziskovú organizáciu založenú Petrou Petrušková.
Lumpíkov.cz je detské centrum, organizuje kurzy pre mamičky a deti, prímestské tábory, pohybové aktivity detí, yoga, kurzy angličtiny a oveľa viac.
www.lumpikov.cz

 

Spolupracujeme a finančne i vecne podporujeme denný stacionár Stonožka Ostrava
www.stonozkaostrava.cz

Podporujeme finančne denný stacionár Čmeláček pre osoby s rôznym typom obmedzenia.
www.cmelacek.cz

 

 

frame-scrollup