Ponuky a vizualizácie

Obráťte sa na nás s Vašou požiadavkou, nezáväzná ponuka, zameranie a 3D vizualizácie sú u nás zadarmo!

Vaše požiadavky prosím posielajte na túto adresu: info@al-pergoly.cz

Radi Vám spracujeme komplentú ponuku na Vašu vysnívanú pergolu, ponuka obsahuje všetky údaje o produkte a jeho špecifikáciu, všetky celkové náklady a tiež celkovú cenu montáže. Ponúkanú cenu nikdy nenavyšujeme, ak sme stavbu zamerali a dohodli sa na mieste na podmienkach sú tieto pre nás záväzné a sú vypísané v objednávke alebo Zmluve zakladajúcej dielo.

Po našom zameraní technikom vytvárame na želanie tiež 3D vizualizáciu v ktorej sa snažíme zobraziť čo najvierohodnejšie všetky prvky dodávky vrátane farebného prevedenia. Za túto prácu si nič neúčtujeme, berieme to ako službu zákazníkovi.

.

              

 

Obráťte sa na nás s Vašou požiadavkou, snažíme sa vypracovanú ponuku zaslať počas 1 pracovného dňa, v prípade veľkej vyťaženosti v sezóne to môže byť 1-2 dni.

Som Vám k dispozicii

Mgr. Hana Ševčíková
Obchodná Riaditeľka

Tel: +420 737 062 332
Mail: info@al-pergoly.cz
 

frame-scrollup